Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ , Β' ΓΥΡΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΜΠΤΗ  27/4 , 08.00


ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΓΥΡΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


                                      ΑΓΩΝΕΣ      ΒΑΘΜΟΙ       Γ.Υ./Γ.Κ.  

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 7                    16             Γ.Υ. =     ,  Γ.Κ.=  
ΔΑΕΘ                               7                    15             Γ.Υ. =        Γ.Κ.=  .
1-ΟΣ Π.Σ.Θ.                     7                    12             Γ.Υ. =  ,    Γ.Κ.=  
Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ                7                    11              Γ.Υ. =   ,   Γ.Κ.=

Β΄Τ.Τ.                               7                    10             Γ.Υ. =  ,    Γ.Κ.=
3-ΟΣ Π.Σ.Θ.                      7                    9              Γ.Υ. = ,      Γ.Κ.=
ΔΑΚΑΘ/ΤΔΛ                     7                     8              Γ.Υ. = ,       Γ.Κ.=  

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ                     7                      0              Γ.Υ. =...     Γ.Κ.=...


ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


                                                                 ΑΓΩΝΕΣ      ΒΑΘΜΟΙ       Γ.Υ./Γ.Κ.       

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                7                    19         Γ.Υ. =     ,  Γ.Κ.=
Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΔΙΑΣ             7                    17         Γ.Υ. =...  ,   Γ.Κ.=...
Α΄ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                             7                    13          Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=
Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                            7                    11          Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=

Τ.Ε.Ι./Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ                             7                     7          Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=
2-ΟΣ Π.Σ.Θ.                                          7                     4          Γ.Υ. =   ,   Γ.Κ.=
Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                        7                      4         Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=

Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                          7                       3          Γ.Υ. =      Γ.Κ.=

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΥΡΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

                                      ΑΓΩΝΕΣ      ΒΑΘΜΟΙ       Γ.Υ./Γ.Κ.  

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 7                   15             Γ.Υ. = 21    ,  Γ.Κ.=8      +13
ΔΑΚΑΘ/ΤΔΛ                     7                   18             Γ.Υ. =20     ,   Γ.Κ.=9     +11
Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ                 7                   10             Γ.Υ. =11     ,   Γ.Κ.=6     +5
ΔΑΕΘ                               7                    15            Γ.Υ. =20    ,    Γ.Κ.=15    +5

Β΄Τ.Τ.                               7                    15              Γ.Υ. =11     ,   Γ.Κ.=7     +4
1-ΟΣ Π.Σ.Θ.                    7                    6              Γ.Υ.=10     ,   Γ.Κ.=14   -4 

3-ΟΣ Π.Σ.Θ.                     7                    4              Γ.Υ. =8       ,    Γ.Κ.=14  -6
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ                     0                   0              Γ.Υ. =...           Γ.Κ.=...ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


                                                                 ΑΓΩΝΕΣ      ΒΑΘΜΟΙ       Γ.Υ./Γ.Κ.       

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΔΙΑΣ              7                   17         Γ.Υ. =32 ,   Γ.Κ.=14 +18
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                7                   16         Γ.Υ. =     ,   Γ.Κ.=


Α΄ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                             7                  12         Γ.Υ. =19 ,   Γ.Κ.=17  +2
2-ΟΣ Π.Σ.Θ.                                            7                   11         Γ.Υ. =     ,    Γ.Κ.=
Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                             7                    8          Γ.Υ. =     ,   Γ.Κ.=

Τ.Ε.Ι./Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ                              7                    4          Γ.Υ. =     ,   Γ.Κ.=
Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                          7                    4          Γ.Υ. =     ,   Γ.Κ.=
Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                          7                    6          Γ.Υ. =         Γ.Κ.=
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 


ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


                                      ΑΓΩΝΕΣ      ΒΑΘΜΟΙ       Γ.Υ./Γ.Κ.  

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 7  +  7            31             Γ.Υ. =     ,  Γ.Κ.=  
ΔΑΕΘ                               7  +  7            30             Γ.Υ. =        Γ.Κ.=  .

ΔΑΚΑΘ/ΤΔΛ                     7  +   7           26              Γ.Υ. = ,       Γ.Κ.=  
Β΄Τ.Τ.                               7   +  7           25              Γ.Υ. =  ,    Γ.Κ.=
Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ                 7   +  7           21              Γ.Υ. =   ,   Γ.Κ.=
1-ΟΣ Π.Σ.Θ.                     7  +  7           18              Γ.Υ. =  ,    Γ.Κ.=  


3-ΟΣ Π.Σ.Θ.                    7   +   7           13              Γ.Υ. = ,      Γ.Κ.=
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ                     7  +   7             0              Γ.Υ. =...     Γ.Κ.=...
ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


                                                                 ΑΓΩΝΕΣ      ΒΑΘΜΟΙ       Γ.Υ./Γ.Κ.       

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                 7 +  7               35         Γ.Υ. =     ,  Γ.Κ.=
Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΔΙΑΣ              7 +  7                34         Γ.Υ. =...  ,   Γ.Κ.=...
Α΄ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                             7  +  7               25          Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=
Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                              7 + 7                19          Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=2-ΟΣ Π.Σ.Θ.                                          7+ 7                    15          Γ.Υ. =   ,   Γ.Κ.=
Τ.Ε.Ι./Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ                             7+  7                   11          Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=
Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                         7  + 7                     8         Γ.Υ. =    ,  Γ.Κ.=
Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                         7  + 7                    9          Γ.Υ. =      Γ.Κ.=


ΑΓΩΝΕΣ  ΠΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ   24/4/2017 
ΓΗΠ.Φ.Φ.Φ. ΩΡΕΣ 17.30-19.00΄, Δ.Α.Ε.Θ. - Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ ,ΣΚΟΡ 3-0

ΤΕΤΑΡΤΗ  26/4 /2017
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΩΡΕΣ 18.30΄-20.00', 1-ΟΣ ΠΣΘ - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ , ΣΚΟΡ 4-5

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/42017
ΓΗΠΕΔΑ ....... ΩΡΕΣ ..............  1-ΟΣ ΠΣΘ - Β΄Τ.Τ., ΔΕΝΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΒΟΛΩΝ  

1-Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ KOYH ΩΡΕΣ   ,  ΔΑΚΑΘ - Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ , ΣΚΟΡ 3-0 
ΓΗΠΕΔΑ NIKΟΛΟΥΔΗ , 3-ος Π.Σ.Θ.  - Δ.Α.Ε.Θ , ΣΚΟΡ 3-7


ΜΕΓΑΛΗ TΡΙΤΗ 11-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ  ,  1ος Π.Σ.Θ.- Β΄Τ.Τ. , ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΘΧΗ


ΜΕΓΑΛΗ TΕΤΑΡΤΗ 12-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ   2ος Π.Σ.Θ.- Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΣΚΟΡ 1-5

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. , ΔΑΕΘ Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ , ΣΚΟΡ 3-0
2-Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΟΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , 1-0Υ Π.Σ.Θ. , Η ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑΤΡΙΤΗ  18-04-2017 ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ

ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ.ΑΕΡΟΔ.  , 1-0ς Π.Σ.Θ. - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ.,, ΣΚΟΡ 4-5


ΤΕΤΑΡΤΗ 19-04-2017 ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ

ΓΗΠΕΔΑ  ΜΟΥΝΤΑ  , Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ.- Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ., ΣΚΟΡ  3-0

ΠΕΜΠΤΗ 20-04-2017 ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ

ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ.ΑΕΡΟΔ.   , 1-0ς Π.Σ.Θ. - Δ.Α.Κ.Α.Θ. , ΣΚΟΡ  3-6

ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ.ΑΕΡΟΔ.   , ΔΙΑΣ - 2-ος  Π.Σ.Θ. ,ΣΚΟΡ  3-0

ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ. ,  3ος Π.Σ.Θ.- Β΄Τ.Τ.  , ΣΚΟΡ  1-4


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-04-2017 ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ

ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΥΗ ΩΡΕΣ  , Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Α.Τ.ΣΤΑΥΡ.   ,ΣΚΟΡ 2-3  7-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ

1) ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ - ΔΑΕΘ  σκορ 0-3 α.α.


2) 1-0ς Π.Σ.Θ. - Δ.Α.Κ.Α.Θ. , ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 20/04 ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ , ΛΟΓΩ   
     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΤΕΡΑ 03-04-2017
..........................................

TΡΙΤΗ 04-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  , Α΄ Τ.Τ. - Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ. , ΣΚΟΡ  3-0 α.α.

ΓΗΠΕΔΑ ΜΟΥΝΤΑ  , Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ.  - Α.Τ.ΠΛ. ΔΗΜ. , ΣΚΟΡ 8-0

TΕΤΑΡΤΗ 05-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ ΑΕΡΟΔ.  , Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ - 3-ος Π.Σ.Θ , ΣΚΟΡ 0-0

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  ,  Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ - 2-Ος Π.Σ.Θ. , ΣΚΟΡ 2-6

ΠΕΜΠΤΗ 06-04-2017
............................................

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-04-2017

ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΥΗ  , Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΙΑΣ , ΣΚΟΡ 2-5

ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ.ΑΕΡΟΔ. , A.T.ΠΥΡΓΟΥ - Β΄Τ.Τ. , ΣΚΟΡ 1-26-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ - Δ.Α.Κ.Α.Θ. σκορ 0-3 α.α.


ΔΕΥΤΕΡΑ 27-03-2017

ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ.ΑΕΡΟΔ. , Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ  - 3/ος Π.Σ.Θ , ΣΚΟΡ 3-0

TΡΙΤΗ 28-03-2017

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  , Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ. -  Α΄Τ.Τ. , ΣΚΟΡ 5-1

ΓΗΠΕΔΑ ΜΟΥΝΤΑ , Α.Τ.ΣΤΑΥΡ. - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΣΚΟΡ 3-4
TΕΤΑΡΤΗ 29-03-2017

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ    , Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ - ΔΙΑΣ , ΣΚΟΡ 4-10

ΓΗΠΕΔΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ   ,  ΔΑΕΘ - Β΄Τ.Τ. , ΣΚΟΡ 2-1

ΠΕΜΠΤΗ 30-03-2017

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ   , Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 2/ος Π.Σ.Θ. , ΣΚΟΡ 2-5
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. , 1/ος Π.Σ.Θ.  - Α.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ , ΣΚΟΡ 1-5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-03-2017
...................................................


5-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ - 1-0ς Π.Σ.Θ.  ΣΚΟΡ 0-3 α.α.
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20-03-2017   ......................................................

TΡΙΤΗ 21-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  KOYH  , T.A.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ. - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΣΚΟΡ 2-6
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. ΩΡΕΣ 15.30-17.00΄, 3-ος Π.Σ.Θ.  - Δ.Α.Ε.Θ , αναβάλλεται λόγω υπηρεσιακών αναγκών  Δ.Α.Ε.Θ.

TΕΤΑΡΤΗ 22-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ   , 2-ος Π.Σ.Θ. - ΔΙΑΣ , ΣΚΟΡ 3-3
ΓΗΠΕΔΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ  ,  Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ - Β΄Τ.Τ. , ΣΚΟΡ 3-1

ΠΕΜΠΤΗ 23-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  , Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ - Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ. ΣΚΟΡ 7-2
ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ.  , Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - ΔΑΚΑΘ , ΣΚΟΡ 3-4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΥΗ  , Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α΄ Τ. Τ. , ΣΚΟΡ 4-54-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ
 1)  Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ - ΒΕΤΕΡ. ΣΚΟΡ  3-0 Α.Α
2) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14/3 ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3 , 3-ος ΠΣΘ - Β΄Τ.Τ.
3) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14/3 ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3 , Α΄Τ.Τ. - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  , 2-ος Π.Σ.Θ. - Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ. , ΣΚΟΡ 4-3

TΡΙΤΗ 14-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. , Δ.Α.Ε.Θ - ΔΑΚΑΘ/ΤΔΛ , ΣΚΟΡ 1-4
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  ΩΡΕΣ 15,30-17,00΄ , Α΄ Τ.Τ. - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,
μεταφέρεται γιά  παρασκευή 17/3 
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. ΩΡΕΣ  18.30 - 20.00΄,  3/ος Π.Σ.Θ. - Β΄Τ.Τ.  
μεταφέρεται για παρασκευή 17/3
TΕΤΑΡΤΗ 15-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ   ΩΡΕΣ  20,30- 21.30΄ , 1/0ς Π.Σ.Θ. - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ αναβολή λόγω υπηρεσιακών προβλημάτων Π.Σ.Θ.
ΠΕΜΠΤΗ 16-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ. - ΔΙΑΣ/ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ , ΣΚΟΡ 0-3
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΜΟΥΝΤΑ  , Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ , ΣΚΟΡ 2-2
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  , Α΄ Τ.Τ. - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΣΚΟΡ 2-2
μεταφορα ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14/3 
 ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. ΩΡΕΣ  15.30 - 17.00΄,  3-ος Π.Σ.Θ. - Β΄Τ.Τ.  
μεταφορα από ΤΡΙΤΗ 14/3 , αναβάλλεται λόγω υπηρεσιακών προβλημάτων 3-ΟΥ Π.Σ.Θ.


3-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ

Β΄Τ.Τ. - ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΛ.ΑΣ. ΣΚΟΡ 3-0 α.α.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06-03-2107
.............................................

TΡΙΤΗ 07-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ   , Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡ. - Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ/ΤΕΙ ΣΚΟΡ 5-1
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. , Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Δ.Α.Ε.Θ. , ΣΚΟΡ 7-2
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ,  ΔΙΑΣ/ΑΜ.ΔΡΑΣΗ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. , ΣΚΟΡ 3-2

TΕΤΑΡΤΗ 08-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  Φ.Φ.Φ.  ΩΡΕΣ 15,30-17,00΄ , Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ - Δ.Α.Κ.Α.Θ./Τ.Δ.Λ. αναβαλλεται λογω εκτακτων μετρων ΔΑΚΑΘ κατά αφιξη κ.Τσιπρα . 

ΠΕΜΠΤΗ 09-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. , 1-ος Π.Σ.Θ  - 3-ος Π.Σ.Θ. , ΣΚΟΡ 6-4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΜΟΥΝΤΑ  ΩΡΕΣ 15,30-17,00΄ , Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ.- Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αναβαλλεται λογω εκτακτων υπηρεσιακων προβληματων Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΘΑ διεξαχθει ημερες διακοπών ΠΑΣΧΑ. 
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ   , 2-ος Π.Σ.Θ. -  Α'Τ.Τ.  , ΣΚΟΡ 1-12-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ

3-ος ΠΣΘ - ΒΕΤΕΡ. ΣΚΟΡ  3-0 Α.Α

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-02-2017
ΑΡΓΙΑ  ΚΑΘΑΡΑΣ  ΔΕΥΤΕΡΑΣ

TΡΙΤΗ 28-02-2017
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. , ΔΙΑΣ/ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ - Α. ΤΜ. ΤΡΟΧ. ΣΚΟΡ 2-2
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. , 1-ος Π.Σ.Θ. - Δ.Α.Ε.Θ. , ΣΚΟΡ 0-5
ΓΗΠΕΔΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ,  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ- Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΚΟΡ 4-0

TΕΤΑΡΤΗ 01-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ  ΜΟΥΝΤΑ  ΩΡΕΣ 15,30-17,00΄ , Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ.- Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚ.,ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ
ΓΗΠΕΔΑ  ΚΟΥΗ  , 2-ος Π..Σ.Θ. - Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , ΣΚΟΡ 2-3

ΠΕΜΠΤΗ 02-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ Φ.Φ.Φ. ΑΕΡΟΔ. ,  ΔΑΚΑΘ - Β΄ Τ.Τ. , ΣΚΟΡ 1-4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-03-2017
ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΥΗ ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ , ΣΚΟΡ 4-2


1-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΓΥΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20-02-2017
1) 1ος Π.Σ.Θ.- Β΄Τ.Τ. αναβάλλεται θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες διακοπής εορτών ΠΑΣΧΑ
     (ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11/04)
2)  2ος Π.Σ.Θ.- Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αναβάλλεται θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες διακοπής εορτών
     ΠΑΣΧΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04)
3) ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΛ.ΑΣ.-Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ  σκορ 0-3 α.α. 

4) ΔΑΕΘ - Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ , αναβαλλεται  λογω εκτακτων μετρων διμοιριων Δ.Α.Ε.Θ , θα 
    πραγματοποιηθει τις ημέρες διακοπών ΠΑΣΧΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04) 

TΡΙΤΗ 21-02-2017
ΓΗΠΕΔΑ , Α΄Τ.Τ.- Τ.Α. ΕΥΟΣΜΟΥ , ΣΚΟΡ 5-3
ΓΗΠΕΔΑ , 3ος Π.Σ.Θ.- ΔΑΚΑΘ , ΣΚΟΡ 1-5
                                         
TΕΤΑΡΤΗ 22-02-2017
............................................
ΠΕΜΠΤΗ 23-02-2017
ΓΗΠΕΔΑ  Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜ. - ΔΙΑΣ/ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ , ΣΚΟΡ 1-6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-02-2017
ΓΗΠΕΔΑ  Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Τ.Α ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΣΚΟΡ 2-2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΧΟΡΗΓΟΣ: